Uusi ProSilva S5 -harvesteri Laikum OÜ:lle Viroon

12.11.2021

Virolaisella metsäkoneurakointiyritys Laikum OÜ:lla on jo yli vuosikymmenen mittainen kokemus ProSilvan koneilla työskentelystä.

Vuonna 1999 perustettu Laikum OÜ tarjoaa virolaisille metsänomistajille laadukkaita puunkorjuu-, harvennushakkuu- ja päätehakkuupalveluita. Yrityksen johdossa toimii Urmas Mürk ja hänen apumiehenään Urmaksen poika Bruno. Työntekijöitä yrityksessä on parisenkymmentä.

Laikumin konekanta kattaa kolme harvennushakkuille soveltuvaa harvesteria, yhden päätehakkuukoneen ja kolme ajokonetta. Luottamuksesta yrityksen työn jälkeen kertonee parhaiten se, että sen tärkein sopimuspartneri on Viron valtionmetsäorganisaatio.

ProSilvansa Laikum on hankkinut merkin virolaisen jälleenmyyjän OÜ Agrosilva Kaubanduksen kautta. Agrosilvan toimitusjohtaja Heino Türk kertoo, että jo yli vuosikymmenen jatkuneet konehankinnat ovat merkki Laikumin luottamuksesta ProSilvaa kohtaan. “Laikumilla on ollut käytössään neljä ProSilvan metsäkonetta. Ensimmäiset kaksi harvesteria olivat mallia 810 ja kaksi tuoreinta hankintaa ovat ProSilvan S5-harvestereita. Kyllä tämä on osoitus siitä, että ProSilva on Laikumin mielestä osoittautunut toimivaksi valinnaksi silloin, kun työssä halutaan onnistua.”

ProSilva toivottaa onnea ja paljon hyviä työtilaisuuksia uudelle koneelle!

Kuvassa vasemmalta kuljettajat Rasmus Alla, Rainet Liivago ja Laikum OÜ:n toimitusjohtaja Urmas Mürk sekä Viron jälleenmyyjän Agrosilvan Heino Türk.